ABB FlexMT hos Husqvarna

FlexMT är en standardiserad men ändå flexibel lösning som ökar maskinutnyttjande med upp till 60% och samtidigt minskar arbetskostnaderna.