Monteringscell + NanoFlex

Två robotar som arbetar sida vid sida tillsammans med fyra NanoFlex-matare från SVIA.

Fyra NanoFlex som monterar detaljer till gasutrustning. De två robotarna arbetar tillsammans genom att bland annat greppa plastlock, kopparhylsa och mässingskropp och sedan pressa samman dessa. När detta är klart kontrolleras den färdiga detaljen med hjälp av en kamera. Godkända detaljer lämnas i låda för packning.