white paper

Ska din robot mata en eller flera maskiner?

I detta white paper tittar vi närmare på tillämpningar inom maskinbetjäning främst inom området verktygsmaskiner (CNC-maskiner, svarvar, fleroperationsmaskiner). Vår specifika fråga är: Ska du ha en robot per maskin eller låta roboten betjäna flera maskiner samtidigt?

Innehåll

  • En robot per maskin eller en robot till flera maskiner?
  • Vad är problemet?
  • Vilka alternativ finns?
  • Hur ser dina förutsättningar ut?
  • Andra påverkansfaktorer
  • Slutsatser