Ska roboten betjäna en eller flera maskiner?

En vanlig förväntan när man investerar i en robotcell är att roboten är aktiv en stor del av produktionscykeln, men faktum är att det enda som betyder något är kostnaden per producerad detalj.

Vår erfarenhet är att förkalkyler ofta saknar delar som har stor inverkan på kostnaden. Det är näst intill omöjligt att i ett livslångt perspektiv förutse hur produktionen av detaljerna kan komma att förändras och därmed investeringars värde.

Därför väljer vi istället att fokusera på frågan när du ska välja en robot vid varje maskin eller en robot som betjänar flera maskiner.

En robot betjänar en maskin

robotcell

Layouten visar en cell med en robot per maskin för att erhålla bästa möjliga flexibilitet och tillgänglighet.

Kunden har ett flertal celler som är identiska, vilket ger en mycket bra förutsättning att planera produktion och omställningar.

Detaljerna är lätta. Därför används en liten robot med en hanteringsvikt på 10 kg, vilket gör merkostnaden per maskin liten.

Ändå är det inte investeringskostnaden som ligger till grund för just den här lösningen med flera robotar. Automationens del av produktionskostnaden är en väldigt liten del. Det är lösningens enkelhet och flexibilitet som gör valet självklart.

En robot betjänar tre maskiner

robotcell3

I detta fall är det en robot som betjänar tre maskiner, en lösning som är vanlig vid tunga detaljer och långa cykeltider.

I exemplet tillverkar kunden relativt tunga detaljer som kräver en stor robot och då får man räckvidden på köpet. Det är dessutom långa cykeltider vilket gör det möjligt för roboten att hinna med två maskiner till.

I detta fallet var det dessutom möjligt att gripa alla de olika varianterna av detaljer med ett och samma gripdon. Med dessa förutsättningar så är den bästa lösningen en robot som betjänar tre maskiner.

För att säkerställa bästa tillgänglighet så är det två inmatningsbanor och två utmatningsbanor. Maskinskyddet med tre dörrar runt robotcellen medför även att underhåll kan ske på en maskin samtidigt som produktionen fortsätter i de två andra maskinerna.

Faktorer som spelar roll vid valet av en eller två robotar per maskin

  • Vikten på detaljerna
  • Seriestorlekarna
  • Om det finns flera processer i robotcellen
  • Om de maskiner som skall betjänas är dyra
  • Förändringar i produktionen och behovet av flexibilitet
  • Teknisk kompetens hos beställaren samt hur avancerad lösningen bör vara
nano

Monteringscell + NanoFlex

Två robotar som arbetar sida vid sida tillsammans med fyra NanoFlex-matare från SVIA.

Läs mer

folder

5 tips för robotautomation

Detta white paper kommer att lära dig det du behöver veta för att komma igång med maskinbetjäning av robotar.

Läs mer

Husqvarna

Möt våra maskinbetjänings-varelser – Husqvarna Case

I hallarna A och B på Husqvarna tillverkas idag aluminiumdetaljer till deras världskända motorsågar. Se hur våra smarta automationslösningar har gjort så att Husqvarna har tagit tillbaka produktionen till Sverige.

Läs mer

buildyourmachine3

Konfigurator – Bygg din egen robotcell

Vi sticker inte under stolen att vi gillar standardiserade automationslösningar. Varför uppfinna hjulet en gång till? Våra robotceller är väl beprövade så du kan vara trygg med det du köper verkligen fungerar.

Läs mer