Renblåsningsstation

Blåser tyst och luftsnålt bort emulsioner och spånrester efter bearbetning.