Tvättstation

Rengör detaljen från emulsioner och spånor efter bearbet­ningen. Roboten sänker ned de­talj­en i reningsbadet.