SVIA Academy

– Logic will get you from A to B, imagination will take you everywhere. /Albert Einstein

När du deltar i kurserna i SVIA Academy, lär du dig hur du hanterar och program­mer­ar robotcellerna. Du får de kunskaper om modul­erna, robotsystemet och vision­sys­temet du behöver för att produktionen hemma ska fungera friktionsfritt och effektivt.

Vi går igenom tekniken och testar att programmera för just dina detaljer. Men eftersom SVIA:s robotceller är så lätt­an­vända och enkla att komma igång med, anser vi att det allra viktigaste som händer under utbildningen är att du blir en del av framåtrörelsen.

Vi vill ständigt höja våra kun­ders kompe­tens för att robotcellerna ska utnyttjas optimalt. Omställningarna ska gå smidigt med så lite hjälp från oss som möjligt.

Det är först under utbildningsdagarna med SVIA Academy som den fulla potentialen med dina robotceller blir synliga. Det härliga som brukar hända är att du ser nya automationsmöjligheter. Vårt mål är att utbilda självständiga kunder som gör egna robotprogram.

Människan är den enda varelsen som kan arbeta med en idé och förverkliga den. På SVIA Academy utnyttjar vi den egenskapen tillsammans.